Sodexho hävdar att avtalet med landstinget har varit baserat på felaktigt antal matportioner. I verkligheten har det rört sig om betydligt lägre antal portioner än vad landstinget har förespeglat. Företaget har hela tiden gått med förlust på Sunderby sjukhus.

Kommunalarbetaren skrev om köket på sjukhuset i april förra året.

Sodexho hade vunnit upphandlingen, över 2,5 miljoner billigare än närmaste konkurrenten Medirest (Eurest) och nära 1,9 miljoner billigare än landstinget.

Vad som hände sedan var att Sodexho drog ner på personalen. Av 37 anställda i köket blev det bara 25 kvar. När någon slutade återbesattes inte tjänsten, enligt Kommunal.

Sodexhos VD Lars Sjölander förklarade, i samband med artikeln i Kommunalarbetaren, att det inte hade gått att sälja så mycket mat som var planerat. Därför tänkte Sodexho minska arbetstiden för sex anställda till 73 procent.

Men de anställda stressade. En av dem berättade att han knappt kunde sova på natten för han tänkte på allt han måste göra i köket. Han hade jobbat i tretton år och inte varit med om något liknande.

Sarah Mari Jonsson, kostansvarig på landstinget, säger att landstinget garanterade Sodexho ersättning för ett visst antal portioner när det gällde patientmaten men kan omöjligt garantera hur många gäster som använder restaurangen och handlar i kiosken. Det är där Sodexho har gjort förluster.

Sodexho har inte heller rätt att säga upp avtalet i förtid, enligt landstinget. Det gäller till 2006.

Landstinget har gjort en ny upphandling. Ett anbud från Medirest var intressant men för dyrt så verksamheten återgår till landstinget.

Personalen har tagits över av landstinget. Schemarader som tidigare bemannades med timvikarier har nu gjorts om till heltidsanställningar. Personalen ska också rotera mellan arbetsuppgifterna.

– Vi har fått ärva förelägganden från Arbetsmiljöinspektionen som Sodexho har fått på grund av att de anställda har utfört ensidiga arbetsmoment och tunga lyft, berättar Sarah Mari Jonsson.

Ser hon då något som Sodexho kunnat tillföra verksamheten?

– Ja, Sodexho verkar ha haft lättare att ge lönepåslag till dem som har tagit mer ansvar. Vårt system är trögt.

Någon annan skillnad?

— Sodexho är van vid att jobba med färre personer och hårdare tempo. Företaget är öppet för att prova på nya lösningar.
Hon är däremot förvånad att företaget inte lyckades attrahera mer kunder till restaurangen.

Sodexho ingår i Sodexho Alliance med ursprung i Frankrike. Koncernen finns idag i 72 länder världen över och har 314 000 anställda.