En forskargrupp vid Universitetssjukhuset i Linköping har följt de 1 728 barn som föddes vid sjukhuset 1990. 144 barn som utvecklat astma jämfördes med en lika stor grupp friska barn.

Rökande föräldrar, födelsevikt under 3 330 gram och för tidig födelse fördubblade risken att drabbas av astma.

Störst riskfaktor var allergi och astma i släkten.

Studien visade också att barn som växte upp med syskon hade en minskad risk för att utveckla astma. En trolig förklaring, enligt forskarna, är att barn med syskon får fler infektioner vilket tränar immunförsvaret. (Källa: Dagens Medicin)