I ett utlåtande över en motion från Kommunal Stockholms län inför LO:s representantskapsmöte i oktober slår förbundet fast att en regeländring skulle innebära att a-kassan får bära företagets lönekostnader när uthyrningsuppdrag saknas.
Förbundet vill att LO avslår motionen.

Däremot är förbundet positivt inställd till att LO får i uppdrag att verka för att det så kallade inträdeskravet i a-kassan slopas.

LO har redan uppvaktat arbetslivsminister Hans Karlsson i samma ärende, tillsammans TCO och Saco.

I en tredje motion kräver Stockholmsavdelningen att maxbeloppet för skadestånd i miljölagen tas bort. Avdelningen hänvisar till miljöskandalen vid Hallandsåsen och att det enligt lagen inte gick att döma ut högre skadestånd än 3 miljoner kronor till företaget som bar ansvaret.

Förbundet håller med och anser att LO bör driva frågan.