Det förväntas bli tuffa tag i Brighton med hård kritik mot Labourpartiet. Att röra den heliga sjukvården, NHS, National Health Service, gör man inte utan vidare i England. Nu är fackförbundet Unison på krigsstigen. Unison organiserar bland annan sjukvårdsanställda. Förbundet är starkt kritiskt till att regeringen successivt tänker lägga över sjukvården till en form av stiftelser och vill i en motion till TUC-kongressen sätta stopp för detta.

– Regeringen öppnar vägen för privata lösningar, säger pressekretare Anne Mitchell och Mark Thomas, politisk ansvarig på Unisons huvudkontor i London.

De är även kritiska till att den brittiska hälsovårdsministern Alan Milburn har låtit sig inspireras av S:t Görans sjukhus i Stockholm. Sjukhuset drivs av det svenska Capio, som redan har privat sjukvård i Storbritannien.

Unison befarar att stiftelserna kan komma att sälja ut sjukhusens tillgångar och lägga ut verksamhet på den privata sektorn. Detta skulle vara ett gyllene tillfälle för Capio och andra privata företag att expandera ytterligare på den engelska marknaden.

Redan har diagnostik och ögonvård börjat läggas ut till den privata sektorn.

Enligt regeringen är stiftelserna ett sätt att föra ut besluten lokalt men sådana argument biter inte på Unison.
– Vi tror att stiftelsemodellen kommer att leda till ökad konkurrens mellan sjukhusen och skapa en orättvis vård, säger Anne Mitchell.

Unison befarar också att sjukhusen kommer att välja de patienter som de kan behandla snabbt och tjäna mest pengar på.
– Modeordet numera är att få välja fritt men vad invånarna vill är att ha ett bra sjukhus i närheten av de bor, betonar Anne Mitchell.

Ett problem är de enorma köerna och väntetiderna men Unison anser att regeringens tioårsplan för att förbättra situationen nu börjar att ge resultat. Varför då inte fortsätta den inslagna vägen i stället?

I en annan motion kräver Unison att TUC fördömer privatiseringar i övrigt, inte minst PFI, Private Finace Initiative. PFI innebär att den privata sektorn står för investeringar, får kontrakt på att bygga och sköta servicen på exempelvis sjukhus under 30 år. Enligt Unison har detta lett till högre vinster för aktieägarna, sämre service och minskad budget för sjukhusen.

Andra krav Unison ställer är bättre villkor för de anställda.
Företag som det danska ISS, betalar fortfarande nyanställda sämre löner och pension.

Andra heta frågor på kongressen är pensioner. Vidare kriget mot Irak, som Unison har varit starkt emot.

TUC vägrar nu att skriva på ett avtal om att finansiera Labourpartiet med nära 550 miljoner under en femårsperiod. Två stora fackförbund, Transport och GMB överväger att ompröva sin anknytning till Labour och Dave Prentis, ordförande i Unison, anser att Labour gått längre i sin privatiseringsiver än vad till och med de konservativa gjorde.