Historiens harv löper lätt

utplånar allt

värt att bevara.

Lätt löper den,

i den djupa mylla

som utgör vår forntid

vår samtid

och vår framtid.