Fetma leder till allvarliga sjukdomar som diabetes, astma, cancer och hjärtinfarkt. Men trots allvaret struntar politikerna i sjukdomen.

Denna varning från Världshälsoorganisationen kom redan 1997 och sedan dess har problemet förvärrats. Även i Sverige ökar antalet feta och överviktiga snabbt. I dag är var femte tioåring överviktig. För 20 år sedan var 3 av 10 svenskar överviktiga eller feta, nu ligger siffran nära 5 av 10.

Vid en EU-konferens om övervikt förra året konstaterades att få EU-länder har någon nationell handlingsplan för att försöka stoppa utvecklingen. Sverige är där inte bättre än något annat land.

Skräpmat (och skräpdryck) med högt socker- och/eller fettinnehåll, kombinerat med en ny, orörlig livsstil är de två främsta orsakerna till epidemin. Värst är det — än så länge — i USA där läget nu är så katastrofalt att man föreslår en ny skräpmatsskatt, begränsningar av matreklamen och tuffare tag mot de stora matföretagen.

Allt för att hjälpa de tjocka och minska sjukvårdskostnaderna för samhället.

Visst kan skatt på skräpmat vara en väg, även om det förmodligen blir svårt att avgränsa vilka livsmedel som ska omfattas. Kanske kan en märkning på förpackningen ha samma effekt. Vi har ju nyckelhål, svanar och kravmärken, varför inte även en fett- och sockervarning som hjälp åt alla konsumenter?

Ännu bättre är det att förebygga fetma med hjälp av kombinationen bra mat och rörelse. Träning motverkar och försenar uppkomsten av minst 21 svåra sjukdomar.

Inaktivitet är en riskfaktor och aktivitet en friskfaktor, säger fysiologiprofessor Björn Ekblom i en intervju i S.a.t.s magazine (3-2003).

Han ser helst att vi alla motionerar 45-60 minuter om dagen.Riskfaktorn för sjukdom är nämligen mindre för en överviktig person som tränar än för en smal, helt inaktiv person. Men även 15 minuter varannan dag minskar risken för sjukdom väldigt mycket.

I Arbetarbladet (24 augusti 2003) berättar Ingrid Lindholm hur hon promenerar regelbundet för att lindra sin diabetes.

Motionsturerna är medicinskt ordinerade, utskrivna på recept. Häromveckan bildades en nationell samrådsgrupp för att lansera motion på recept i hela hälso- och sjukvården, berättar Dagens Medicin 34/2003. Hittills har sådana försök gått trögt, trots stöd av folkhälsominister Morgan Johansson och de påvisade goda effekterna. Förhoppningsvis får satsningen en ny skjuts. Här finns goda möjligheter att påverka människors livsstil.

Vem tror inte på det som står på ett recept!

Den här veckan följer Kommunalarbetarens friskvårdsbilaga Lev Bättre med som bilaga i tidningen till alla medlemmar. Vi hoppas att den kan inspirera till att ta första steget till just ett bättre liv.