Skaraborg
Löneutrymme på 5 procent.

Sörmland
Löneutrymme på 5,5 procent.

Lägst-befattningslön:

Yrke med högskolekompetens 17 000 kr.

Yrkesgymnasial kompetens 16 000 kr.

Övriga 15 000 kronor.

Kalmar
Löneutrymme på 5 procent .

Dalarna
Löneutrymme på 5 procent.

Ingångslönernpå lägst 14 000 kronor.
Avtal om befattningslöner.

Örebro
Löneutrymme på 5,5 procent.

Generellt påslag på 400 kronor.

Lägstlön på 14 000 kronor.

Ingångs- och befattningslöner.

Gävle
5 procent, individgaranti, höjd lägstlön och avtal om ingångs- och befattningslöner

Stockholm
Löneutrymme på 5,5 procent.

14 000 kronor i lägstlön.

Individgaranti på 350 kronor.

Jönköping
Har olika yrkanden för olika kommuner.

Jämtland
Löneutrymme på 5 procent.

Halland
Löneutrymme på 5,5 procent.

Ingångs- och befattningslöner.