Kommunal anser att förskolan har tre uppgifter: att ge barnen en trygg omsorg, att ge föräldrar en tillsyn för sina barn och stimulera barns lärande och utveckling.

Det räcker inte att som Skollagskommittén föreslår, erbjuda förskola under dagtid måndag till fredag anser Kommunal.
Annars kommer det att bli mycket svårt att rekrytera personer i fertil ålder till äldreomsorgen.

— Förr sov ungarna i sköljen på sjukhus. Det var väl inte bra för någon, säger Elisabeth Brolin, chef för vård- och omsorgsenheten på Kommunal.

Kommunal trycker på att det är föräldrarna som ska avgöra vilken förskoleverksamhet de vill ha, dagbarnvårdare eller förskola.

Tidigare har Kommunal vänt sig emot ordet ”elev” när det gäller förskolebarn. Efter samtal med Lärarförbundet accepterar nu Kommunal ordet men bara som en juridisk term.

Detta får inte innebära att synen på barn förändras.
Kommunal accepterar också att förskolan föreslås bli en egen skolform.

— Det är logiskt att det kommer. Men varje skolform måste anpassa sig till dem de är till för, säger Elisabeth Brolin.

Förbundet anser inte att Skollagskommitténs förslag innebär någon inskränkning i möjligheterna att även i fortsättningen anställa barnskötare i förskolan. Men det är viktigt att kommunerna ställer krav på att dessa har en ordentlig utbildning.

Elisabeth Brolin hyser förhoppningar om att regeringen lyssnar på Kommunals synpunkter inför att propositionen om ny skollag skrivs. Nästa gång något viktigt ska utredas hoppas hon också att Kommunal får vara med vid diskussionerna. Så har inte varit fallet med Skollagskommittén.

Hon tycker också att det är olyckligt att många kommuner rättar sina beslut efter något som bara är ett förslag.