— Slår man undan benen för dagbarnvårdarna så kommer de ”svarta” dagmammorna, som man hade förr, tillbaka, säger Pia Sköld, ordförande för ”Föreningen för enskilt drivna familjedaghem i Stockholm”.

Idag, fredagen den 5 september, lämnade föreningen med Pia i spetsen in sin remiss och sin lista med drygt 2000 namnunderskrifter till utbildningsdepartementet.

Pia Sköld driver familjedaghemmet ”I ur och skur — Nockebyhovsknyttarna” i Bromma. Hennes verksamhet betalas av en barnomsorgspeng från kommunen plus föräldraavgifter. För lokalen får hon ingenting. Därför är den barnomsorg hon bedriver billigare för kommunen än förskola, framhåller hon.

Familjedaghemmen bör finnas kvar som ett alternativ inom förskolan och lyda under skollagen, anser Pia Sköld.

— Om det är en kompetensfråga så får man jobba med den biten,
säger, Pia Sköld.

Hon reagerar på att man drar alla dagbarnvårdare över en kam, det spelar ingen roll vilken utbildning man har. Själv är hon utbildad av Friluftsfrämjandet och tycker att hon kan sitt jobb.

”I betänkandet framställs dagbarnvårdare som ett sämre alternativ som bör avvecklas. Vi anser att det borde vara tvärtom. Vi välkomnar kompetensbedömning och möjlighet till utbildning”, skriver föreningen i sin remiss.