Av de femton fick sju vikariat på förskola eller fritidshem direkt efter utbildningen. Den ettåriga kursen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Nätverk för män i barnomsorgen och BUF i Visby.

Tillskottet av män är välbehövligt, tidigare fanns det bara en man inom barnomsorgen på Gotland, berättar Bo Hansen projektledare för kursen. Honom veterligt är detta den första kursen med enbart män.

Samtidigt ordnades en preparandutbildning för män som vill gå vidare till förskollärarutbildning. Båda kurserna är BRYT-projekt, initiativ för att bryta könsdominansen inom vissa yrken.

— Alla killarna är jättesålda på det här. Många kommer från industrin, säger Bo Hansen.

Han hoppas på fler kurser eftersom förskolan kommer att behöva mycket folk inom 5-10 år. Men inga är planerade just nu.

Leif Johansson blev arbetslös när ICA:s centrallager lades ner. I dagarna har han börjat ett vikariat i skolbarnsomsorgen på Norrbackaskolan i Visby.

— Jag tänkte att jag ville göra något helt annat. Och barn är kul. Barnen behöver att det kommer in mer killar och personalen också, säger Leif som själv är trebarnspappa.