Här är de sex, med några av de motiveringar som gjorde att de valdes ut: Ingeborg Andersson i Sandviken, ”För henne är ingenting omöjligt”, Rose-Marie Emilsson, i Gislaved, ”Hon kan engagera den mest negativa till något positivt”, Eva Telander i Uppsala, ”Hon får människor att känna att hon har all tid i världen att lyssna”, Ingegerd Einarsson i Högsby, ”Hon gör det andra inte törs — tar t ex med sig den demente som älskar motorcyklar som passagerare på sin egen motorcykel”, Kerstin Larsson i Malmö, ”Hennes förmåga att se under ytan och plocka fram vad som gömmer sig längst in”, och slutligen Mona Skogvang i Torsby, ”Hon är aldrig rädd att stå upp för sina åsikter — allt för att gagna patienter och anhöriga i deras strid mot byråkratiska och okunniga myndigheter”.