En enig socialnämnd har beslutat att satsa 244 000 kronor på projektet som ska pågå i ett år. Pengarna ska tas ur budgeten för hemtjänstområde Öst där de två berörda bostadsrättsföreningarna ligger.

Bedömningen av vem som behöver hjälp ska dock även fortsättningsvis skötas av socialtjänsten.

Bakgrunden till satsningen är att de som bor i HSB:s lägenheter blir allt äldre. 40 procent av medlemmarna är nu över 61 år.

Inspirationen är hämtad från ett liknande försök i Borlänge.
— Där har det fungerat bra, säger Renée Andersson (s), ordförande i socialnämnden i Falun.

Om alla som idag har hjälp med städning, tvätt eller matinköp skulle välja HSB:s service skulle det handla om 20 timmar i veckan. Tanken är att HSB:s service ska vara lika bra som socialtjänstens och kosta lika mycket eller mindre för kommunen.

I projektet ingår att informera tilltänkta mottagare av tjänsterna, liksom även den nuvarande hemtjänstpersonalen.

— Jag kan förstå att HSB vill ge god service till sina boende. Men vad händer med vår hemtjänst i så fall? Vi kommer att låta detta gå vidare till avdelningsstyrelsen, kommenterar Ulrika Belin, ordförande vid Kommunals sektion 10 i Falun.