— Vi måste hänga med, ungdomar förstår detta, säger enhetschefen Anette Mathiesen. Hon ser datoriseringen som ett sätt att locka unga till hemtjänsten.

Vårdbiträdena Berit Hederstedt och Daniel Bergström tycker att jobbet har blivit roligare. Andra fördelar är att man spar mycket tid och man slipper använda sin egen mobil i jobbet.
Systemet har varit igång sedan i maj i år. Personalen fick lära sig att använda det under två och en halv dag.

— Men det har inte varit lätt för alla, säger Berit som är samordnare i hemtjänstlokalen.

Uppgifter om vårdtagarna läggs in i en dator i hemtjänstlokalen av Daniel Bergström. Det mesta av det han har lagt in kan i sin tur nås av de 20 som går runt till vårdtagare.

Vårdbiträdet kan skriva in nya fakta, som att någon ska resa bort, direkt i sin handdator. Alla har tillgång till samma information samtidigt, vilket gör att missförstånd kan undvikas.

— Man har all information om vårdtagaren med sig, säger Berit.

Systemet är kopplat till Internet. Personalen kommer åt uppgifterna genom att skriva in sin personliga kod, antingen i handdatorn eller i sin egen dator.

— En nackdel är att detta är dyrt, säger enhetschefen Anette.

Varje handdator kostar exempelvis 9000 kronor och håller cirka tre år.

— Men vi har i varje fall inte gått back. Det blir en effektiv planering och folk tycker det är roligt.

Systemet som heter Permitto Care är inte kopplat till kommunens datasystem utan är en tjänst som man abonnerar på från Telia. Förutom i Hökarängen finns det i Kungsbacka, Timrå, Nordanstig (se Kommunalarbetaren nr1/2002), Gotland, Styrsö i Göteborg och på vårdhögskolan i Malgomaj.

I Farsta planerar man att sprida det till övriga hemtjänstdistrikt.

Samtidigt utreder man i Stockholm hur man kan samordna upphandling och utveckling av IT i de olika stadsdelarna.