Vårdbiträdet Jacinta Njoroge-Lathi är född i byn, men arbetar i Sverige.

Hennes dröm är att få råd med en egen brunn, till barnhemmet och byskolan, berättar vi på sidan 36-37. Men i Kenya, liksom i stora delar av världen, är kampen om vattnet hård.

Bristen på rent vatten är ett av de största hoten mot vår överlevnad, skriver vår reporter Ann-Christin Sjölander-Holland i boken Vatten, rättighet eller handelsvara (Agora). 1,2 miljarder människor saknar tillgång till rent dricksvatten, trots att FN satte målet att alla skulle ha det år 2000.

Det mest grundläggande i livet har blivit en handelsvara för storföretag, i stället för en rättighet åt alla. Att ändra på det borde stå först på varje regerings dagordning. ä