När personalen äter med förskolebarn eller förståndshandikappade lär de samtidigt ut bordskick och ger praktisk hjälp. Så brukar i alla fall personalen se på ”pedagogiska måltider”. En del arbetsgivare ser dem enbart som en utgift för kommunen.

I Uppsala har man redan beslutat att personalen måste betala för den lunch de äter med barnen. På Voksenåsens förskola kommer nu personalen att ta en regelrätt lunchrast, något de inte gjort tidigare. (Källa: Dagbladet och Upsala Nya Tidning)