Sex deltidsbrandmän av 18 i Sveg arbetar enligt modellen en vecka på brandstationen, två veckor i äldrevården (servicehus och sjukhem). En utvärdering som gjorts visar att modellen har fungerat väl. Tekniska nämnden föreslår nu kommunstyrelsen att modellen permanentas.