Vi har hört den skärpta tonen

ifrån dom som älskar unionen.

Vi skall släppa all vår makt

till en ohederlig pakt.

Från oss andra som har vettet i behåll

låt oss slippa EMU:s kontroll.

Oftare hörs folket ropa

vi kan hela EMU slopa.

Med egna räntan och valutan

kan vi själva styra skutan.

Det bör bli en bättre sak

än att ha allting under samma tak.

Då kan det bli pengar över

till den välfärd vi behöver.

Vård och omsorg kan vi trygga

genom att med egna händer bygga.

ECB styrs av byråkrater

ej av sanna demokrater,

demokraters livssyn är ju ej att stjälpa

utan att hela befolkningen hjälpa.

Sista ordet i frågan har inte sagts!

Har alla korten på bordet lagts?

Göran Persson får säkert samvetskval,

för om några år är det riksdagsval.