I stället för att återgå till arbetslivet riskerar människor som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden att göra en ”problemkarriär”. Förslag på olika stödinsatser understryker en känsla av hjälplöshet. I stället borde man uppmuntra till egna initiativ, anser forskarna under ledning av Casten von Otter.

En lösning vore en rörligare arbetsmarknad, inte minst i den offentliga sektorn, anser de.

– Den offentliga sektorn, som till exempel skolan, ställer upp många formella utbildningskrav. Yrkeserfarenhet från annat håll värderas lågt. Det leder till slutna miljöer som gör att arbetsmarknaden stelnar. Man borde hitta ett sätt att värdera annan erfarenhet än formell utbildning, hävdar Casten von Otter.


29 forskare med olika expertområden står bakom analysen som överlämnades till regeringen den 19 augusti.
I ”Slutsatser av trendanalys” och i antologin ”Ute och inne i svenskt arbetsliv” kan man läsa mer om forskarnas slutsatser. De baserar sig på utvecklingen på arbetsmarknaden under våren 2003.

www.arbetslivsinstitutet.se/