För ett och ett halvt år sedan startade arbetet med att konkurresutsätta städningen i landstinget.
Städningen inom ”Förvaltningsservice” delades upp i fem distrikt, och lades ut på anbud. Nu har ISS och Sodexho valts ut bland fem intresserade företag. ISS får tre områden; Akademiska sjukhuset och andra landstingsverksamheter i Uppsala, Enköping och Håbo. Sodexho får de två områdena Älvkarleby/Tierp och Östhammar. Kontrakten är på tre år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

– Landstinget säger sig spara 17 — 19 miljoner de två första åren. Det motsvarar 30 tjänster, säger Bo Rautio i sektionsstyrelsen. Vi sparade två miljoner i den egna städverksamheten det sista året, men det spelade nog ingen roll. De hade bestämt sig för att sälja ut städningen.

Företagen måste erbjuda de tillsvidareanställda anställning, det rör sig om ca 200. Hur många som vill följa med är osäkert. Men utöver det finns ett hundratal vikarier och timanställda som inte har några rättigheter alls vid övergången.

Landstinget har också förklarat att man inte tänker erbjuda tjänstledighet för de anställda att prova på att jobba i företagen.

– Vi kommer nu att förhandla om övergången, och det är osäkert om allt blir klart till februari 2004, säger Bo Rautio.

Rafik Davoudi har jobbat 17 år på Akademiska och har det sista året varit facklig förtroendevald på heltid.

– Hur man än väljer är framtiden oviss, säger han. Väljer man att stanna kvar i landstinget kan man bli arbetslös om det inte finns några städjobb. Och går man över till ett av företagen kanske det fungerar några år. Men om de inte får förnyat kontrakt om tre år?

Det som också bekymrar honom är bristen på insyn och öppenhet.

– I landstinget har vi kunnat ifrågasätta och kritisera det som inte är bra. I ett privat företag är det helt annorlunda. Och kanske kan jag inte använda de erfarenheter och allt jag lärt mig om arbetsrätt och annat i det fackliga arbetet.