Försök med ”motion på recept ” har pågått vid 12 vårdcentraler och två företagshälsor sedan 2001. I genomsnitt föreskrevs motion en gång var tredje dag. Av totalt 830 recept på motion stod läkarna för bara 340. Resten utfärdades av annan sjukvårdspersonal.

En nationell samrådsgrupp ska nu blidas för att få fram riktlinjer kring ”motion på recept”. I gruppen ska bland annat Socialstyrelsen, Landstings- och Kommunförbundet, Riksidrottsförbundet och Statens folkhälsoinstitut ingå.

– Det gäller att få läkarna att inse att fysisk aktivitet i många fall, som vid högt blodtryck, kan vara mer verkningsfullt än läkemedel, säger Johan Tranquist vid Statens Folkhälsoinstitut till Dagens Medicin.