Det konstaterar Socialstyrelsen efter att under en treveckorsperiod våren 2002 ha analyserat patientströmmarna till sjukhusens akutmottagningar i Göteborg.

Många har troligen lagts in för att sjukhusen inte känner till vad som kan göras av hemsjukvård och i särskilda boenden, anser Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen efterlyser nu en fördjupad dialog mellan huvudmännen i Göteborgsregionen för att äldre ska få en vård som överensstämmer med intentionerna i Ädelreformen.

Enligt dessa skulle hjälpen komma till människorna i stället för tvärtom.