Är den lön jag får rätt? Kan min arbetsgivare ändra på schemat? Har jag rätt till semesterersättning? LO:s telefonjour för de sommarjobbande ungdomarna gick varm även denna sommar.

De flesta av samtalen till LO kom från ungdomar som kände sig utnyttjade eller illa behandlade på sin arbetsplats. Många ringde också för att ställa frågor om löner eller arbetstider, enligt Stina Isaksson, ungdomsombudsman från LO.

– Ungdomar är medvetna om att LO:s telefonjour finns. När de känner att saker och ting inte står rätt till hör de av sig. Många är tuffa och vågar säga ifrån. Men vi tror att mörkertalet är stort.

Av de 1700 telefonsamtalen kom 219 stycken från ungdomar som arbetar inom den kommunala sektorn. Det är en klar ökning, enligt LO. De flesta har varit lönesamtal. Stina Isaksson tror att det beror på de lokala löneförhandlingarna som gör att lönen kan se olika ut i olika kommuner.

– Det har funnits kommunala jobb där timlönen har varit 30 kronor i timmen, och en kompis med samma jobb i en annan kommun kanske tjänar 50 i timmen. Vi kan ju inte löneförhandla med den aktuella kommunen. Däremot är det bra att uppmärksamma hur låga löner vissa kommuner betalar.

Enligt Stina Isaksson är det viktigaste inför ett sommarjobb att få ett skriftligt anställningsbevis där lönen och arbetstiden står och inte nöja sig med muntliga löften.