Parterna på arbetsmarknaden måste ta ett sådant ansvar. Det säger professorn i arbetsorganisation Göran Brulin i SKTF-tidningen.

Göran Brulin anser att företagshälsovården borde hålla i sjukskrivningsprocessen. Allmänläkaren sjukskriver ofta för att bli av med patienten. Sjukskrivningen kan bli första steget i utförsbacken.
En annan viktig sak, enligt Göran Brulin, är att låta ”de sköra” med lägre arbetsförmåga få vara kvar i arbetslivet.

– Det är viktigt att arbetsbelastningen inte bestäms av de högpresterande, säger han.

Läs mer: www.sktftidningen.nu