Under konflikten sökte kommunen flitigt dispenser. När facket synade visade det sig att många timavlönade inte vikarierade för någon. De gick på tjänster som var vakanta. Timavlönade togs regelbundet in för exempelvis vak.

Det handlade om hundratalet, cirka hälften var med i facket, som hade oegentliga anställningar. Med stöd av LAS, Lagen om anställningsskydd, krävde man att de skulle få fast jobb.

– Centralt i kommunen höll de med oss. De är förargade på chefer som gjort fel, säger sektionsordförande Lotta Olesen-Rosén.

Chefen för hemvårdförvaltningen har i lokaltidningen beklagat att vissa chefer varit försumliga och/eller okunniga. Hon säger att det inte får upprepas.

De som fastanställs kan nu hamna i en personalpool. Kommunen tror inte att kostnaden för att fastanställa blir så stora. Vikariebehovet är stort varje dag.

— Sällan träffar jag medlemmar som är så himla nöjda, säger Lotta Olesen-Rosén om kontakterna med dem som nu får fast.

Samtidigt känner andra vikarier, med längre utbildning och anställningstid, sig förbigångna.

— De undrar varför de andra nu får gå före. Men de står på LAS-listan och kommer säkert också att få jobb, tror Lotta Olesen-Rosén.

Arbetsgivare kan lagligt ta in extrapersonal även om han/hon inte vikarierar för någon speciell anställd. LAS, talar om när det får ske. ”Tillfällig arbetsanhopning” är ett lagligt skäl.

Lotta Olesen-Rosén anser att ”tillfällig arbetsanhopning” sällan finns i äldreomsorgen. Att det till exempel behövs vak för döenden tillhör vardagen:

— Arbetsgivaren måste ha en något högre bemanning, exempelvis en pool, för att klara av det.

Att tillfälligt ta in timavlönade som vak någon gång i månaden är en sak.

— Men när man tar in extrapersonalen både förmiddag och kväll, sju dagar i veckan, i en hel månad — då är det inte ”tillfälligt”, säger hon