Positivt är också att nio av tio kommuner anger att de fortsätter att utveckla anhörigstödet.

Till det negativa hör att primärvården har stora brister när det gäller att hjälpa de psykiskt funktionshindrade.

Läs mer: www.sos.se