Föräldrar i kommundelen Målilla som värnar om denna form av barnomsorg protesterar nu mot beslutet att minska antalet dagmammor. Hittills har 300 av de 1 700 invånarna skrivit på en protestlista, berättar föräldern Louise Avander.

— För oss är dagbarnvårdare enda alternativet, säger hon.

Hon pekar bland annat på möjligheten för henne som småföretagare att hämta och lämna på udda tider. Barnen får vistas i små grupper i hemmiljö. Pedagogiken blir viktig först för äldre barn, anser Louise Avander.

Dagbarnvårdaren Viveca Ogenblad med 15 år i yrket är den första som har sagts upp. Efter den 30:de december har hon inget jobb.

— Min enda chans sedan är att få hoppa in och vikariera i förskolan. Kommunen anställer bara förskollärare, säger hon.

Kommunen har gjort en översyn av barnomsorgsverksamheten och föreslår en minskning från 79 till 20 barn i familjedaghem fram till 2006. I Målilla kommer familjedaghemmen helt att försvinna.

I utredningen står: ”I bedömningen har hänsyn tagits till skollagskommitténs förslag avseende förskolan”.

Skollagskommitténs förslag innebär bland annat att kommunerna måste erbjuda förskola men inte familjedaghem. Men om det blir så är inte bestämt. Senast den 16 september ska kommuner, fack och myndigheter ha kommit med sina synpunkter till utbildningsdepartementet. Regeringen kommer att lägga ett förslag om ny skollag senare under mandatperioden.

Anders Jansson, barn- och utbildningschef i Hultsfred tillstår att ”signaler från Stockholm” har bidragit till beslutet att minska antalet barn i familjedaghem. Men det främsta skälet är minskad efterfrågan på grund av maxtaxan i förskolan, hävdar han.

Om efterfrågan på familjedaghem visar sig vara större än kommunens prognos är man beredd att ompröva beslutet, säger Anders Jansson.

Ordföranden i Kommunals sektion 14 i Hultsfred, Ulf Nilsson, som har förhandlat för dagbarnvårdarna säger att man får se tiden an. Behovet av familjedaghem kan snabbt ändras på grund av in- och utflyttning.

— Men jag skulle vara tveksam som förälder till att välja dagmamma när jag vet att de ska försvinna, säger han.