Minns hur vi kämpade

för rättvisans och enighetens
Joe Hill

I dag liknar det mest

ett enda Vaudeville