”Det är vi kommunalare som kommer att drabbas” skriver nätverket Kommunalare mot EMU på sin hemsida. Glenn Persson, mentalskötare på Östra sjukhuset i Göteborg, har tagit ledigt från sitt jobb och ägnar sig på heltid åt nej-kampanjen i Göteborg. Varför nej?

— Ett EMU-medlemskap skulle minska vårt inflytande över den ekonomiska politiken. Det skulle också göra oss sårbarare vid ekonomiska kriser. Vi vet av erfarenhet att det är oss offentliganställda de skär ner på först när det blir kris. Det här kan vara första steget till att flytta över välfärdspolitiken till Bryssel – då hänger den svenska modellen löst.

Nätverket bildades i juni och har varit aktivt i Göteborg sen mitten av juli.

— Vi delar ut flygblad utanför de stora sjukhusen här, pratar med folk och ringer runt, säger Glenn Persson. De flesta vi möter är skeptiska eller uttalat motståndare till EMU. Men risken är att de struntar i att rösta.

Christina Axelsson, dagbarnvårdare i Järfälla och riksdagsledamot (s) leder ett nätverk för euro; ”Offentliganställda för euro”.

— Nejsägarnas tal om kvinnofälla fick oss att starta det här nätverket. De flesta är kommunalare, flera kommer ifrån den studiecirkel i Järfälla vi hade i våras. Vi vill vara med och skapa ett mer jämställt Europa, vi sitter inte och väntar på att andra ska göra det åt oss. Eurosamarbetet ger en stabil växelkurs och goda villkor för handeln. Vår välfärd är beroende av Sveriges ekonomi, och när tillväxten ökar får vi mer skatteinkomster.

— Kvinnors rätt till arbete, frihet och rättvisa måste innefatta våra systrar i EU. Här har vi mycket att komma med, och självklart ska vi vara med i Europasamarbetet!