Jag är ett barn, ett arbetarbarn

som slagits har och slåss väl än
för det jag vill

och inte vill

Jag fallit ner

det gjorde ont

men,

jag reste mig igen

Jag är ett barn

ett stadens barn

ett arbetarbarn

som slåss igen