Du läser väl det kursiva, lilla vännen?

Du väljer väl placering för dina dinarer,

och litar på Staten?

Du vill väl ha saklig information, kamrat?

Tvekar du verkligen inför Unionens lyckoidyll,

och dess federala stat?

Du röstar väl rätt till hösten, broder?

Du låter väl ”de som kan det där”,

sitta vid vårt roder?

Du har väl inte invändningar, kära syster?

Varför ser du så tveksam ut,

och framtidsdyster?

Du litar väl på Excellensen Persson, partivän?

Han säger ju att det blir bättre med euron,

så att säga, sen?

Du har väl ingen ekonomisk utbildning, bror?

Alla dina farhågor om sjävständigheten,

det är bara vad du tror!

Du har väl placerat i rätt fonder, knegare?

Och lämnat de där trista typerna,

dessa tråkiga ’nejsägare’?

Du har väl förtroende för myndigheter, kamrat?

För kommunledning och landsting,

europaupplysning och stat?