Det ena är Sjölins gymnasium i Göteborg, uppkallat efter Kommunals förre
avtalsombudsman Jan Sjölin, som nu är ordförande i Vittras styrelse.

Skolverkets kritik handlar bland annat om kurser som går i varann och inte betygsätts förrän i årskurs 3.

Det gynnar eleverna på Sjölinska gymnasiet och sätter det likvärdiga betygssystemet ur spel.

För Sjölins gymnasium gäller dessutom att rektorn saknar pedagogisk utbildning och
att alltför många elever tas in på fri kvot efter tester.

— Rektorn tar in ca 7 procent av eleverna på fri kvot, jämfört med mindre än en halv procent på andra gymnasier, säger Mats Löwing, undervisningsråd på Skolverket.

Det skulle kunna innebära att skolan inte är öppen för alla, att somliga
med t ex kontakter har kan komma in trots dåliga betyg.

— Skolverket gör andra tolkningar än vi av när betyg ska sättas, säger Fredrik Wegbratt, skolchef på Vittra. Och när det gäller den fria kvoten, har vi använt den för att ge fler chansen att komma in, trots att de inte har så höga betyg. Det kan vara skäl som dyslexi, eller andra skäl. Vi kommer att lösa de här frågorna där Skolverket har en annan syn än vi.

ska följa de regler som gäller, säger Jan Sjölin. Jag har inte hunnit läsa Skolverkets rapport. Men det vore synd om vi måste göra avkall på idén bakom vår pedagogik, att eleverna läser kurserna mer integrerat. Den idén tro jag på, det ökar förståelsen för det man lär sig.

Också det andra gymnasiet, L´Estradska i Stockholm, får förelägganden.

Båda skolorna ska till 1 oktober redovisa hur de ska åtgärda bristerna.

Lyckas de inte dras rätten till kommunala bidrag in.