Detta har Rositha tänkt på:

• Ta upp det du upplever som en kränkning med en gång, helst inför alla andra.
Fråga: vad håller du på med?

• Gå inte in i enrum med chefen som mobbar dig.

• Ta hjälp av skyddsombudet/facket på ett tidigt stadium.

• För anteckningar/dagbok.

Arbetsmiljöforums råd i ”Mobbningsboken”:

• Rådgör med en lugn, pålitlig vän utanför arbetsplatsen.

• Skriv gärna ett brev till den som mobbar dig, men inte för långt och känslosamt och gör inga kopior av brevet. Beskriv bara kortfattat vad som hänt, hur du upplever det och hur du vill att det ska förändras.

• Gå högre upp. Pröva att prata med chefens chef.

• Informera arbetsmiljöinspektionen. Du får vara anonym om du vill.

• Räkna inte med att företagshälsovården kan hjälpa dig. De kan hjälpa till med hälsan, oftast inte förändra något på arbetsplatsen.