Malmös ambulanssjukvårdare trodde inte att det skulle sluta så här. De hoppades på att allt skulle lösa sig med naturliga avgångar.

Men beskedet kom en vecka före julafton förra året. ”Det var vår julklapp”, säger de i dag. Med ”sist in först ut-principen” kommer 18 ambulanssjukvårdare att få gå. I stället kommer sjuksköterskor att anställas.

Hösten 2005 kommer det att finnas 23 ambulanssjukvårdare kvar i Malmö, enligt arbetsgivaren. Bakgrunden är Socialstyrelsens direktiv som kom 1997. Enligt den kommer medicindelegeringen till ambulanssjukvårdarna upphöra den 30 september 2005. Med andra ord kommer ambulanssjukvårdare inte att få ge läkemedel, därför måste det i varje ambulans finnas en legitimerad sjuksköterska.

— Frågan om att det ska finnas sjuksköterskor i ambulansen eller ej är avgjord. Men hur ska vi se till att få legitimerad personal som kan yrket? Det optimala sättet vore att utbilda oss vidare, säger Björn Asklöf.

Han är en av de sex ambulanssjukvårdarna som får gå vid slutet av 2003. Trots sina 15 år i yrket och anställd lika länge i Malmö stad är Björn den som har jobbat kortast. För ambulanssjukvårdarna i Malmö har hög medelålder och många år i yrket bakom sig.

— Malmö stad har inga planer för oss. Det har inte gjorts några ansträngningar. De bollar över frågan till ambulanssjukvårdarna i stället, säger Uno Olsson.

Också han får gå efter att ha arbetat 28 år.

Det enda ambulanssjukvårdarna just nu vet är att de kommer att kunna arbeta kvar inom kommunen. Med vad är däremot fortfarande oklart. Arbetsgivaren har föreslagit äldreomsorgen. Även sjuktransporten och färdtjänsten har nämnts. Men under våren har informationen upphört fullständigt från kommunens sida. Ambulanssjukvårdarna känner sig överkörda och är förbannade över arbetsgivarens påstående att de har erbjudits vidareutbildning.

— Det är en lögndebatt som pågår. Vi har inget emot kompetenshöjning men vi fick aldrig chansen. Vi har ambulanssjukvårdare som har blivit sjuksköterskor men de har tagit studielån, berättar Björn Asklöf.

Brandchefen i Malmö Ken Henningson skrev i personaltidningen Rädderiet att ambulanssjukvårdarna hade erbjudits olika lösningar för att läsa in sjuksköterskekompetens.

— Vi har diskuterat ordvalet efter att jag skrev det här. Vi har egentligen inte erbjudit en massa lösningar utan underlättat för ambulanssjukvårdarna att kunna studera, säger Ken Henningson i dag. Vi har gjort det smidigare att följa en utbildning samtidigt som man har arbetat. Och vissa har läst vidare under årens gång.

Men för Torbjörn Lundh, ambulanssjukvårdare sedan 25 år tillbaka, och många av hans arbetskamrater är det inte så enkelt att börja studera.

— Det är inte bara att börja studera på heltid i flera år när man har familj. Ekonomin tillåter inte det. Det är vansinnigt att inrikta sig på att inte utnyttja vår kompetens. Är det realistiskt att vi ska låna 200 000-300 000 och studera 4-5 år? undrar han.

Uno Olsson anser att arbetsgivaren har haft sex år på sig att ordna en hållbar lösning och se till att vidareutbilda ambulanssjukvårdarna utifrån Socialstyrelsens krav.

— Det perfekta vore att skräddarsy en kompletterande utbildning som en del av sjuksköterskeutbildningen. Och ta vara på vår erfarenhet och yrkeskunskap, säger han och får medhåll av arbetskamraterna som sammanbitet skakar på sina huvuden.

Sedan beskedet kom i julas har lusten till arbetet avtagit.

— Jag går bara hit och gör det jag ska göra. Tar inget extraarbete. Vi som finns på listan känner oss uppgivna, säger Torbjörn Lundh. Om jag skulle gå vet jag inte vad jag gör. Jag kan ingenting annat. Jag är snart 50 år och har jobbat med det här i halva mitt liv.

Han har kommit med idén till ”de 18”. De ambulanssjukvårdare som riskerar att bli av med jobben träffas för att sitta och prata. Hittills har det blivit fyra möten.

— Vi pratar om hur vi känner det och vad vi skulle kunna göra. Vi har bra kontakt med varandra efter många år i yrket tillsammans. Vi känner varandra väl och pratar extra mycket nu, berättar Torbjörn Lundh.

Att det är en mycket jobbig situation som ambulanssjukvårdarna befinner sig i säger brandchefen Ken Henningson att han förstår. Men reglerna finns och ansvaret om ambulanssjukvårdarnas framtid kan inte enbart läggas på arbetsgivaren, menar han.

— Det är ett delat ansvar. En del arbetstagare har satsat på sin utbildning. Jag har full förståelse för att många är besvikna men de har vetat om det här sedan 1997.

Att rekrytera sjuksköterskor till ambulansen kommer inte att vara ett större problem enligt Henningson. Men han håller med om att det kommer att tappas kompetens när personal med lång erfarenhet försvinner från yrket. Ken Henningson anser att det handlar om att följa direktiven.

— Vi har Socialstyrelsens regler att följa. Vi i region Skåne kan inte satsa på att inte följa dem, vi måste fixa det. Annars blir vi inte aktuella som entreprenörer.

Men det är ingen tröst för de 18 ambulanssjukvårdarna i Malmö. Den gemensamma känslan hos dem är besvikelse. Eller som Micael Pettersson säger:

— Vår yrkesstolthet har man satt på pottkanten. Det här är så orättvist.