Den borgerliga majoriteten i landstinget har beslutat att lägga ut all sin serviceverksamhet på entreprenad i Västervik. Först i tur var tvätteriet.

Två företag lade in anbud, det stora Berendsen och Svanen, ett tvättföretag i Karlskrona.

Det visade sig emellertid att den egna verksamheten i landstingets regi redan är av så hög kvalité, bedrivs professionellt, med lågt svinn och hög säkerhet utan att kosta mer. Det fanns därför ingen anledning att gå vidare med anbudsupphandlingen.

Därmed slipper också de 32 anställda oroa sig för att bli uppköpta och mista jobben.

— Vi har redan anpassat organisationen och gjort den effektivare. Nu jobbar vi vidare och försöker utveckla verksamheten ännu mer, säger en nöjd platschef Berit Björnskiöld.

Nöjd är också personalen. Kommunals sektion gratulerade med tårta.

Att tvätten nu blir kvar i landstingsregi innebär inte att det är slut med anbudsupphandlingarna inom andra områden. I slutet av september står städverksamheten på tur.