Avtalen förlängs med följande tillägg:

Månadslönen för den som är heltidsanställd och fyllt 19 år ska från och med första oktober uppgå till lägst 13 000 kronor i månaden. Det garanterade utrymmet för Vård och Omsorg höjs från 1 500 kronor till 1 600 kronor för avtalsperioden första april 2001 till 31 mars 2004.