I ”Cowboy” tar Lars Åberg med oss på en resa genom ett Amerika som är långt från de vulgära tv-programmens överdrifter. Det vimlar av engagerade, jordnära och sympatiska amerikaner i Lars Åbergs bok. Det handlar ofta om amerikaner som lever lite i marginalen; de bor i områden där stora industrier lagts ner, eller där naturen har skövlats. Många är aktiva i olika organisationer för djurskydd eller för indianers rättigheter. Lars Åberg tecknar också många levande bilder av landskapet, av dofter, av ljuset, av hur människor ter sig.

Det är verkligen en ambitiös och imponerande resa som Lars Åberg har gjort, och boken är skriven med stor värme. Tyvärr känns den ofta fragmentarisk, ett stort antal bilder samsas i en bok som hade behövt en tydligare röd tråd.