Också sotaravtalet sas upp ett år i förväg. Det nya avtalet är tvåårigt och gäller t o m mars 2005. Det totala löneutrymmet för 2003 är detsamma som i det uppsagda avtalet, 3,6 procent. Det innebär att tarifflönerna räknas upp med 3,6 procent. Men det nya avtalet ger dessutom dem som har individuell lön enligt bilaga 3 möjlighet att använda 1,9 procent av löneutrymmet lokalt, resten läggs ut generellt. För 2004 gäller att tarifflönerna höjs med 2,44 procent. Men också det året kan 1,9 procent användas för individuell lönesättning, resten går ut generellt.

En nyhet är att den lägsta lönen, löneklass 70, nu har tagits bort i tarifflönesystemet.