Det handlar om kanske 75 anställda inom Romerska katolska kyrkan, Judiska församlingar, Metodist- och Pingstkyrkan mm. Avtalet som gäller från 1 januari 2003 t o m april 2004 ger lägst 3,1 procent i löneutrymme, ingen individgaranti, samt 1 procent generellt till alla fr o m 2004. Vidare höjs lägstalönen från 12 400 kr till 13 500 kr.
Tidigare har avtalet bara gällt tjänstemän.