Däremot är förbundet tveksamt till utredningens andra förslag, ett nytt hälsoinstitut med generaldirektör och styrelse.

Det är bra att skapa en arbetsgrupp som kan förse beslutsfattaren med aktuella uppgifter om ohälsa, anser Kommunal, men den gruppen kan arbeta inom befintlig verksamhet. Det tar tid att bygga upp ett institut och det är viktigt att komma igång snabbt med analysarbetet.

Kommunal anser också att arbetsgruppen inte bara ska undersöka faktorer för ohälsa utan även vad som kännetecknar en frisk arbetsplats.