Peter Wallenberg, ordförande i ABB, ville ”sockra” Barneviks

pensionsavtal ytterligare.

Den som har skall varda givet…

Bibliskt riktigt är det skrivet,

tyckte Wallenberg, rätt rik,

tyckte också Barnevik –

en miljard är lönens socker.

Mindre lön har kommunala

mindre vill man då betala.

Det är ren och skär logik

Blott en rik blir mera rik,

men att strejka det är ocker.