— Det tycker jag är fruktansvärt. Och det har retat många medlemmar, säger Janet Magnusson, sektionsordförande i Halmstad.

En annan som är kritisk är Mats Bergman, miljöpartistisk ledamot i Halmstads kommunfullmäktige. De fritidspolitiker som tagit ledigt från sina vanliga arbeten bör få ersättning för förlorad arbetsinkomst, tycker han. Men inte arvode dessutom.

Förrättningsarvodet är 450 kronor om dagen. Politikerna får arvode för hela dagen, även om de bara ägnat en timme åt att öppna skolor.

— De får ju bättre betalt än vad vaktmästarna får för samma arbete, säger Mats Bergman.

Men socialdemokraten Anders Rosén, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tycker inte alls att det är konstigt att politikerna får arvode.

— Det är som vilket annat uppdrag som helst, tycker han.

Halmstad är bara en av många kommuner som ger arvode till fritidspolitikerna för insatser som dämpat strejkens effekter. I till exempel Arboga får politikerna hundra kronor i timmen, i Varberg 195 kronor i timmen.

Kommunals uppfattning är att bara ordförande i kommunala nämnder och styrelser ska betraktas som arbetsgivare.

— Får politikerna lön är de anställda. Det är betydligt allvarligare, säger ombudsman Lasse Thörn i en artikel på Kommunals webbplats.