Det finns något som heter ”synnerliga skäl” när man nekar övertid. Men vad detta betyder finns inte preciserat. Jag antar att din chef utgår ifrån att det är arbetsvägran att neka och att det i sig kan vara skäl till uppsägning. Det man i så fall måste göra är att pröva begreppet ”synnerliga skäl”. Jag kan tänka mig att chefen i en pressad situation kan uttrycka sig på det sätt du beskriver, men att gå så långt som att säga upp någon tror jag knappast att man gör.

När det gäller löneskillnader mellan vårdbiträden och undersköterskor har de bland annat sin grund i utbildning. I regel har vårdbiträden (inte alltid) kortare utbildning och undersköterskor mer inriktning på sjukvård. Men på många arbetsplatser finns ingen skillnad i arbetsuppgifter mellan vårdbiträden och undersköterskor. Kolla med Kommunal lokalt om varför det är skillnader på din arbetsplats och fråga även arbetsgivaren samma sak!