— Lex Sarah fungerar utifrån samhällets och vårdtagarens synpunkt och med lagstiftarens intension. Vi vill ha en öppen diskussion och göra Lex Sarahanmälan till en naturlig del i äldreomsorgens utveckling. Syftet med lagen har fungerat, anmälningarna ökar och i allra flesta fall vidtas det åtgärder.

Det finns anställda som har råkat illa ut efter anmälan. Finns det funderingar kring anonymitetsskydd?

— Jag är tveksam till anonymitetsskydd. Det skulle försvåra uppföljningen av en anmälan och leda till anonymt angiveri.

— Det brister i arbetsledning om man inte tål diskussion om de fel som förekommer. Cheferna bör lära sig att hantera detta annars är de olämpliga som arbetsledare. Den som anmäler ska få respekt och uppmuntran.

— Det finns en kultur inom äldreomsorgen som ser den som kritiserar som illojal vilket måste förändras. Man måste inse att en Lex Sarah är till allas gagn.

— Den som blir av med jobbet efter anmälan bör kontakta sin fackliga organisation, då handlar det inte längre om Lex Sarah utan om arbetsrättsliga lagar. Vi kan inte ändra en lagstiftning som fungerar för att arbetsgivaren inte sköter sig

Riktlinjerna är inte tydliga. Ska till exempel en enhetschef utreda sig själv?

— Riktlinjerna bör tydliggöras men det är Socialstyrelsens sak att ange hur. Om det är anmälan mot en enhetschef är det högst olämpligt att personen är med och utreder sig själv. Länsstyrelserna kan följa upp utredningar lättare från och med i sommar, eftersom vi kommer att få över 100 äldreskyddsombud runt om i landet. De finns för att utöva tillsyn, följa upp utredningar och komplettera Socialstyrelsens rutiner.

De finns de som drar sig för att göra en anmälan trots missförhållanden. Vad beror det på?

— Lex Sarah är så pass nytt inslag att många inte är kunniga och det är inte tradition att anmäla inom äldreomsorgen. Men antalet anmälningar ökar.

Om man är rädd för att förlora jobbet?

— Det krävs en smula civilkurage. Rädslan handlar i sådana fall om dålig arbetsledning, dålig arbetsgivare och dåliga arbetskamrater. De problemen på arbetsplatserna har inte kommit med lagen om Lex Sarah. Man kan inte och får inte använda en anmälan för en omplacering. Det är viktigt att facket jobbar med de här frågorna. Alla de anmälningar som har gjorts har lett till något bättre. Jag hoppas att fler anmäler i framtiden så att det inte blir så dramatisk.