Undersköterskan Sarah Wägnert gick till medierna och berättade om vanvården av de gamla vid Polhemsgården i Solna. I dyningarna efter den händelsen stiftades Lex Sarah. Det blev den anställdes skyldighet att anmäla missförhållanden inom omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Sarah Wägnert sade upp sig dagen innan hon slog larm. Hon visste att hon inte skulle kunna jobba kvar. Lex Sarah har inte ändrat på det.

Kommunalarbetaren har granskat lagen utifrån de anställdas perspektiv. Vi mötte flera som har blivit av med sina jobb, blivit omplacerade eller utfrysta efter att ha anmält.

Arbetskamrater betraktar dem som svikare. Fackets dilemma är att medlemmar ställs mot medlemmar. Den som anmäler riskerar att bli obekväm för arbetsledningen. Detta trots att det är arbetsgivarens ansvar att göra Lex Sarah till en naturlig del av kvalitetsarbetet. Förra året minskade antalet Lex Sarah-anmälningar med nära en tredjedel jämfört med året innan. Har omsorgen blivit bättre, eller törs de anställda inte slå larm?

Läs våra artiklar genom att klicka på länkarna uppe till höger