Det är lite svårt att svara på hela din fråga eftersom jag skulle behöva veta mer om jordtyp, förhållandet mellan skugga och sol, vilka växter det är frågan om och så vidare. Men generellt kan jag säga att gräs är lättetablerat och inte kräver mycket för att växa.
En sandblandad mulljord är bäst, med ett djup av10-12 centimeter. Är ph-värdet lågt måste man kalka med exempelvis dolomitkalk. Gödsla före sådd med 10 liter NPK-gödsel 8-7-16 per 100 m2.

Jag tänker skriva lite mer om gräsmattor i en kommande kolumn, så håll utkik!