Umeå med 105.000 invånare är en av de kommuner som inte har någon Lex Sarah-anmälan förra året rapporterad till Socialstyrelsen.

Eva Andersson tror att det till stor del beror på det hon kallar avvikelserapportering.

— Alla som avviker från det normala eller acceptabla rapporteras. I socialnämnden får vi fortlöpande rapporter. Om det brister i organisation och rutiner hinner vi åtgärda det, säger hon.

Eva Andersson anser att det är så högt i tak att alla ska våga rapportera eller anmäla det som brister i vård och omsorg.

— Socialnämnden sänder signaler om att vi uppskattar de avvikelserapporter vi får. Ingen ska behöva tvivla på det, försäkrar hon.

Eva Andersson tror att det förebyggande arbetet också spelar roll för att det inte blev några Lex Sarah-anmälningar i Umeå förra året.

— Till exempel ville vi förhindra fallskador bland de äldre. Därför vill vi undvika mattkanter och blanka golv. Det kanske inte har så mycket att göra med Lex Sarah. Men det visar ändå hur vi jobbar för att förebygga och förhindra att de äldre och handikappade far illa, säger hon.