Den specialstudie som Statistiska Centralbyrån har gjort åt Kommunalarbetaren visar på en klar majoritet mot euron. 55,6 procent av kommunalarna* säger idag nej, endast 20,8 procent säger ja och 23,7 procent svarar ”vet ej”.

Både bland män och bland kvinnor finns en majoritet för att behålla kronan. Motståndet mot EMU är störst bland kvinnorna, 56,5 procent säger nej. 50,6 procent av männen säger också nej.

Bara 18,9 procent av kvinnorna och 30,9 procent av männen säger ja.

Motståndet bland kommunalarna är större än i övriga väljarkåren. SCB:s majundersökning visar att det har skett en omsvängning i opinionen i Sverige under senaste året. De som är emot EMU är nu återigen fler än ja-sägarna. I hela väljarkåren säger 43,5 procent nej, 33 procent ja och 23,5 procent ”vet ej”.

Andelen osäkra, vet ej, har under flera år legat på ungefär samma nivå.

Tidigare ”EU-val” har haft ett lågt valdeltagande. Därför är det långt ifrån säkert att folkomröstningen och opinionsundersökningarnas resultat kommer att stämma. Resultatet av höstens folkomröstning hänger på hur många och vilka som till slut också går och röstar.

Bara bland moderaternas sympatisörer finns en majoritet som säger ja. Även bland moderaterna blir ja-sägarna färre.

Folkpartiet är sedan länge ett tydligt ”ja-parti”. För ett år sedan sa tre av fyra sympatisörer till folkpartiet också ja. Nu har stödet rasat ner till varannan folkpartist.

Ja-partierna, socialdemokraterna och kristdemokraterna, går ännu mindre i takt med sina väljare. Bara 3 av 10 av deras sympatisörer säger också ja.

*Kommunalare som jobbar för kommuner och landsting.