En mycket stor andel av kommunalarna runt om i landet som vi har talat med, och som kommer till tals i tidningen, är kritiska mot avtalsuppgörelsen. Vår enkät till de lokala facken pekar på att så ser opinionen ut idag.

Vi frågade ordförandena i alla sektioner, som berörs av avtalet, hur medlemmarna reagerat. Det blev sammanlagt över 400 sektionsordföranden som fick vår enkät och mer än 75 procent svarade.

Bara 7 procent säger att medlemmarna i huvudsak reagerat positivt. 28 procent möts av en blandad reaktion, lika många positiva som negativa medlemmar.

Så många som 63 procent, två av tre, säger att medlemmarna är negativa eller mycket negativa.

I så gott som alla länsavdelningar är sektionerna med en kritisk medlemsopinion i majoritet. I följande avdelningar är medlemskritiken speciellt stark: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköpings län, Norrbotten, Örebro län, Skaraborg, Stockholm, Värmland, Väst, Västerbotten och Västernorrland.

En majoritet, drygt hälften, av sektionsordförandena är också kritiska. Hela 53 procent, tycker att avtalsuppgörelsen är dålig. Dryga tredjedelen, 36 procent tycker att den är bra. En av tio kryssade för ”vet ej”.

Enkäten:

Hur har dina medlemmar i huvudsak reagerat på avtalsuppgörelsen?

Mycket positivt 0%

Positivt 7%

Lika många positiva som negativa 29%

Negativt 43%

Mycket negativt 21%

Så tycker sektionsordförandena om avtalsuppgörelsen

I huvudsak mycket bra 2%

I huvudsak bra 34%

I huvudsak dålig 40%

I huvudsak mycket dålig 13%

Vet ej 11%

306 av 400 tillfrågade sektionsordförande svarade på vår enkät.