Tid som tid

fastän av en helt annan färg

Fönster på glänt

men världens tumult

berör mig inte längre

Jag har glömt mina vänner

mina barn

mitt eget namn

Hej, lilla flicka,

slit huden av mig en gång till!