Jag tycker att du ska ta kontakt med den som har förhandlat för dig, så att ni kan gå igenom vad som hänt och vilka möjligheter det finns att göra något mera. Tyvärr är det ibland så att man som medlem inte känner sig nöjd. Men rent rättsligt kan det vara omöjligt att göra mer.